Ürünlerimiz

Ana Sayfa / Ürünlerimiz / Klimatik Cam

Klimatik Cam

Klimatik cam üretiminde ince  filmler  camın  üzerine  kaplanılarak  Klimatik kış serisi ürünlerde  camın  söz  konusu mekandan ısı kaybı engellenmektedir, Klimatik Yaz serisi ürünlerde ise hem camın  söz  konusu mekandan ısı kaybını engellenmekte, hem de dışarıdan gelen ısınmaya sebep olan güneş ışınlarını kontrol ederek söz konusu mekanların klima kullanımı azaltılmakta, dolayısıyla enerji performans artışı sağlanmaktadır. Bu amaç için üretilen camlar hat  dışı  fiziksel  saçılım  metodu  ile  kaplanmaktadırlar. Her bir kamarada kaplanan katmanlar vasıtası ile çok katmanlı klimatik cam üretilmektedir. Düzce Cam A.Ş. tarafından üretilen klimatik camlar Ex-Situ olarak adlandırılan  online spektral ölçüm sistemi vasıtası ile hattan çıkan her şarj görünür bölge dalgaboyunda kalite kontroldan geçirilir.

  • Kullanım Alanları  

    Artan şehirleşme ve iş gücünün giderek yüksek binalarda yoğunlaşması,  mimarları yaşanılan ve çalışılan binaların ağırlıklı olarak duvar ve bunun gibi saydam olmayan  yapısal ünitelerden oluştuğu  projelerden  uzaklaştırmaktadır.  Bu  sebeple  insana  olumlu  katkıları  olan,  doğayı görebileceği,  içeriye doğal ışık alan,  enerji kullanımında tutumlu  yaklaşımlara sahip  yaşam ve çalışma alanları artmaktadır. Düzce Cam A.Ş. trafından üretilen klimatik kaplamalı camlar konutlar ve ticari binalarda rahatlıkla kullanılabilir.

  • Teknik Özellikler  

    Klimatik çift cam ürünü, Düzce Cam A.Ş. tarafından üretilen iki veya daha çok sayıda cam plakanın (en az biri kaplamalı klimatik kaplamalı cam olacak şekilde) çift cam olacak şekilde ara çıtada normal koşullardaki basınca uygun gazı (gaz karışımını) barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesi ile oluşan yalıtım camı ünitesidir.

  • İndirilebilir Dökümanlar