Dil Seçimi:

Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Politikamız

 

1- Ulusal ve Uluslar arası standartları uygulayarak ürün kalitesini sürekli arttırmak.

2- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için ürün yelpazesini geliştirmek.

3- Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimlilik-maliyet parametrelerindeki pozitif değerlerle rekabet gücünü arttırmak.

4- Planlanan yeni yatırımlarımız ve büyüyen organizasyon yapımıza uygun olarak kalite yönetimi etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek.

5- KYS, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Enerji ile ilgili yasal ve değer şartlara uymak.

6- KYS, Çevre, İSG, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmek.

7- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı kaynağında azaltmak, yeniden kullanmak ve geri kazanmak, mümkün olmadığı durumlarda çevre mevzuatları kapsamında bertaraf etmek.

8- Sektördeki meslek hastalıklarını ve iş kazalarını kaynağında önlemek için güvenilir çalışma ortamı yaratarak riskleri azaltmak.

9- Kaynak, enerji ve hammaddeleri verimli kullanmak.

10- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek.

11- Hammadde ve teknoloji seçiminde çevre iş sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurmak, enerji verimli ürün, ekipman ve servis hizmetleri satın almasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek. 

12- Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirerek bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi,uzman ve ekonomik kaynaklar v.b) teminini sağlamak.

13- Çalışanların ve tedarikçilerin kalite yönetim sistemine katılmalarını sağlamak, çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.