Vizyonumuz

 

Düzce Cam San Tic. A.Ş. olarak; Cam Sanayi kolunda uluslararası alanda ilk akla gelen bir dünya şirketi olmaktır.

 

Misyonumuz

 

Düzce Cam San Tic. A.Ş. olarak;Ulusal ve Uluslararası düz cam ve işlenmiş düz cam pazarında rekabet gücümüzü sürekli arttırmak, dünya teknolojilerini yakından takip ederek ülkemiz için değer yaratan bir kurum olmaktır.

 

Kalite, Çevre, İSG, Enerji ve Bilgi Güvenliği Politikamız

 

Düzce II. Organize Sanayi Bölgesi üretim tesislerinde; Düzcam, Lamine ve Ayna üretimi yapan DÜZCE CAM San Tic. A.Ş;

 

1- Ulusal ve Uluslar arası standartları uygulayarak ürün kalitesini sürekli arttırmak,

2- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için ürün yelpazesini geliştirmek,

3- Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimlilik-maliyet parametrelerindeki pozitif değerlerle rekabet gücünü arttırmak,

4- Planlanan yeni yatırımlarımız ve büyüyen organizasyon yapımıza uygun olarak kalite yönetimi etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek,

5- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Enerji ve Bilgi Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak,

6- Çevre, İSG, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmek,

7- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı kaynağında azaltmak, yeniden kullanmak ve geri kazanmak, mümkün olmadığı durumlarda çevre mevzuatları kapsamında bertaraf etmek,

8- Sektördeki meslek hastalıklarını ve iş kazalarını kaynağında önlemek için güvenilir çalışma ortamı yaratarak riskleri azaltmak,

9- Kaynak, enerji ve hammaddeleri verimli kullanmak,

10- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek, Hammadde ve teknoloji seçiminde çevre ve iş sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurmak, enerji verimli ürün, ekipman ve servis hizmetleri satın almasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,

11- Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirerek bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzman ve ekonomik kaynaklar v.b) teminini sağlamak,

12- Çalışanların ve tedarikçilerin kalite yönetim sistemine katılmalarını sağlamak, çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusuna bilinçlendirmek, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek,

DÜZCE CAM San Tic. A.Ş. yukarıda sıralanan unsurların gerçekleştirilmesinde eğitimi en önemli araç olarak benimsemiş ve kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemektedir.

 

Düz Cam

Organik ve inorganik kökenli hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılması sonucu elde edilen birleşimin, yüksek sıcaklıklarda ergitilmesiyle meydana gelen, viskozitesi yüksek, homojen ve saf eriyiğin oda sıcaklığında kristalleşmesine imkan vermeden ani bir şekilde soğutulmasıyla oluşan yarı düzenli (amorf) bir yapıya sahip malzemeye cam denir.Kullanım Alanları;Mimari ve üretim hattından çıktığı şekliyle kullanılabildiği gibi, temel özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla laminasyon, temperleme, kaplama, ayna yapımı gibi farklı işlemlerden geçirildikten sonra da kullanıma sunulabilir.

 

Lamine Emniyet Camı

İki ya da daha fazla cam katmanının, aralarına polivinil butral (PVB) denilen sert koruyucu madde yerleştirerek, ısı ve basınç altında kalıcı olarak birleştirilmesinden oluşan malzemeye lamine cam denir. Kullanım Alanları Vitrinler, Çatı ve tavan camları, Rüzgarlıklar, Korkuluklar, İç bölme panoları, Müzeler, Banka şubeleri, Hastaneler, Trafiğin yoğun olduğu geçitler, Okullar, Çocuk yuvaları, Polis merkezleri ve askeri kurumlar, Aktivitenin yoğun olduğu spor kompleksler.

 

Ayna

Levhaların bir tarafının gümüş tabakası ve koruyucu katmanlarla elde edilen malzemeye denir.  Kullanım Alanları Banyolar, yatak odaları, mutfaklar, mağazalar, spor ve sergi salonları, Çocuk yuvaları, İç mekanlar.

 

Boyalı Cam

Yüksek kalitedeki float camın bir tarafının istenilen renklerde boyanması sonucunda edilen dekoratif camdır. Kulanım Alanları İç mekanlar, Mutfak, Banyo, Ofis, Restoran, Mağazalarda duvar kaplama, Dolap ve Sürgülü dolap kapakları, Yazı tahtası ve Masa üstünde kullanılan eşyalar.

 

 

 

Vision

 

As Düzce Cam San Tic. A.Ş., our vision is to become a global company that comes to mind first in the international field in Glass Industry..

 

Mission

 

As Düzce Cam San Tic. A.Ş.,our mission is to continuously improve our competitive edge on national and international float glass and processed float glass market and to become a added-value creating company of our country by keeping up with the global technologies.

 

Our Quality Policy

1-      Always improving product quality by complying with national and international standards.

2-      Improving range of products for the purpose of meeting customer needs and expectations on a superior level.

3-      Improving competitive edge by keeping up with the technological developments and using positive values on efficiency – cost parameters.

4-      Always improving efficiency of quality management in accordance with our new planned investments and expanding                   organization.

5-      Complying with the Environment, Occupational Health and Safety (OHS) and Energy laws and values.

6-      Always improving performance of Environment, OHS and Energy Management Systems.

7-      Reducing wastes generated during our operations at source, recovering and recycling such wastes, and, if not possible, disposal of such wastes according to environmental legislations.

8-      Creating a reliable work environment and minimizing risks in order to prevent probable occupational diseases and accidents of the sector at source.

9-      Using resources, energy and raw materials efficiently.

10-     Bearing in mind that environment, occupational health and safety while selecting raw materials and technology; giving support of energy efficient products, equipment and  services as well as design activities that improve our energy performance.

11-     Regularly revising aims and objectives by means of  assure supply of sufficient resources (know how, experts and economic resources etc.) to reaching these destinations.

12-     Ensuring participation of our employees and suppliers to the quality management system, improving their environmental sensitivity and creating awareness about a reliable work environment.

 

Flat Glass

The combination prepared by mixing definite ratios of organic and inorganic raw materials is melted at high temperatures for producing glass that has a high viscosity, homogenousand semi formed (amorphous) structure performed by rapidly cooling down the mixture so prevent the pure melt crystallizes in room temperature. Areas of Usage; This is an essential product used in architecture and the product might be used as is after completing the production line or it might be used following different processes performed for improving basic characteristics, such as lamination, tempering, coating and mirroring.

 

Laminated Safety Glass

Laminated glass is a material produced by placing a hard protection material known as polyvinyl butyral between two or more layers of glass and permanently combining the layers under heat and pressure. Areas of Usage; ·Displays, roof and ceiling window, air deflectors, safety rails, indoor partition panels, museums, banks, hospitals, crossing points around heavy traffic, schools, nursery schools, police stations and military offices, sports complexes for active sports.

 

Mirrors and painted glass

Mirror is produced by silvering and protective layers one side of glass plates.Areas of Usage Bathrooms, bedrooms, kitchens, stores, sports and exhibition complexes, nursery schools, indoors.

 

Painted Glass

This decorative glass product is manufactured by painting one surface of high quality float glass with any color of your choice. Areas of Usage A product offering unique and decorative solutions for indoors, kitchens, bathrooms, offices, restaurants, store wall decoration, cabinet and sliding cabinet doors, white board and on tables.