Dil Seçimi:

Düz Cam

 

Organik ve inorganik kökenli hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılması sonucu elde edilen karışımın, yüksek sıcaklıklarda eritilmesiyle meydana gelen, viskozitesi yüksek, homojen ve saf eriyiğin oda sıcaklığında kristalleşmesine imkan vermeden ani bir şekilde soğutulmasıyla oluşan yarı düzenli (amorf) bir yapıya sahip malzemeye cam denir.

 

Kullanım Alanları;

 Mimari ve otomotiv amaçlı cam kullanımında temel üründür ve üretim hattından çıktığı şekliyle kullanılabildiği gibi, temel özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla laminasyon, temperleme, kaplama, ayna yapımı gibi farklı işlemlerden geçirildikten sonra da kullanıma sunulabilir.