Language Selection:

The History of Glass

          Camın tarihsel başlangıcına bakıldığında, genellikle kaynaklarda bir karmaşanın olduğu görülür. Ancak, ilk defa doğal olan volkanik camla tanışmasından sonra, insan yapımı ilk camın 3000 BC kadar yıl önce seramiklerde sır olarak uygulandığı, buna karşılık ilk cam kabın ise 1500 BC yıl kadar önce Mısır ve Mezopotamyada yapıldığı kayıtlara geçmiştir. 500-700 BC yılları arasında Mısır, Suriye ve Doğu Akdeniz havalisinde camın bir atılım içinde olduğu görülür.

            Bu gün halen el imalatında kullanılan ‘’pipo’’ nun 30 BC de bulunmuş olması cam üretimi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu şekilde cam daha hızlı, daha kolay ve daha ucuza üretilmiş olduğu için geniş kitlelere ulaşarak yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Artık cam şarap, bal ve  yağ gibi gıdaların saklanması için vazgeçilmez bir malzeme haline geldi.

            Roma İmparatorluğu yönetimindeki bölgelerede cam üretimi yaygınlaşmaya başladı. İmparatoluğun çöküşünden 1200 yıllarına kadar cam üretiminde bir gerileme yaşanır. 1290 yılından önce Venedik de bulunan Murano adasında camda hem üretim çeşitliliğinde hem de renkli camların yaygınlaşması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Birçok yönü ile bir malzeme olarak cam hakkında günümüzde bile kullandığımız önemli bilgiler üretilir oldu.

            1500 yılından önce cam üretimi Almanyada ve Kuzey Avrupa Ülkelerinde önem kazanarak yaygınlaşmıştır. Venedikli cam ustaları daha fazla kazanmak için Kuzey Avrupa Ülkelerine gidip, ustalıklarını buralara taşımışlar ve ilk fabrika kuruluşunu yapmışlar. Bu gelişme günümüzde ‘’Bohemia’’ kristali üretimiyle doruğa ulaşmıştır.

            İngilterede 1575 yılından başlayarak, 1674 yılına kadar Venedik tarzı üretim hız kazanmış; bu yılda cam kompozisonunda temel gelişmeler, George Ravenscroft’un patenti ile yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur.

            1608 de Amerika da başlayan ilk cam atılımı çok kısa bir süre sonra iç karışıklıklar nedeniyle başarılı olamamıştır. 1739 yılı Amerika da ( New Jersey ) cam sanayinin yeniden başlama yılı sayılabilir. İlk pres camın 1825 yılında Pittsburg, Pensilvanya da üretildiği kayıtlarda yazılıdır. 1800’li yılların başlarında pencere camının en önemli ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle ‘’Crown Cam’’ üretim yöntemi bu ihtiyacı karşılayarak yaygınlaştı. Yeni bir gelişme olarak

‘’Silindir Yöntemi’’ keşfedildi ve bu şekilde çok daha kaliteli düz cam elde edilmiş oldu. Bu yöntemde, cam içi boş silindir halinde üretildikten sonra, bir

kenardan yarılarak düzcam haline getirilmekteydi. İlk ayna üretimi bu camları

kullanarak yapılmıştır.

            1880 yılından önce, bu günkü anlamda bildiğimiz züccaciye ve cam ambalaj üretimi ( şişe, kavanoz, ilaç şişeleri vs. ) büyük endüstriyel ölçeklere ulaşmış oldu. Aynı yıllarda enerji kaynaklarının ( kömür, doğal gaz ve petrol ) artması, cam endüstrisinin büyümesine ve kaynaklara göre endüstrinin konumlanması önemli bir faktör oldu. Binlerce cam kompozisyonuna göre yüksek otomasyona sahip makineler yapılmış ve bu şekilde yüksek miktarlarda düzcam, ambalaj, cam boru ve lamba camı gibi günlük hayat için önemli ürünler üretilmeye başlandı.

            1960’ yıllarda düzcam üretimi için ‘float’ üertim yöntemi keşfedilmiş ve yüksek kalitede cam üretim imkanına kavuşulmuştur. Müşterilerin talepleri yönlendirmesi nedeniyle günde 700-1000 ton üreten tesisler yapılmaya başlanmış; günümüzde eldeki teknoloji ile birçok ihtiyacı karşılayacak, değişik kalınlıkta ve çeşitli renklerde cam üretilebilmektedir. Benzer tarzdaki gelişmeler

diğer cam üretim türlerinde de hızlanarak devam etmektedir.